Máy Bơm Tự Hút CNS

Máy Bơm Tự Hút CNS

Đặc điểm

Q = 4.5 -> 240 m3/h 

H = 10 -> 65 m

Ứng dụng

Cấp thoát nước

Tuần hoàn hệ thống

Xây dựng

Các nhà máy sản xuất

Tưới nước

Nông nghiệp

Công nghiệp ( hệ thống giải nhiệt,bột giấy...)
Thông số Kỹ Thuật chi TiếtSản phẩm khác:
MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH 4P
MÁY BƠM NƯỚC ĐẦU RỜI KL 4P
MÁY BƠM LƯU LƯỢNG SZ CHỐNG NGẬP LỤT-THỦY LỢI
MÁY BƠM PCCC DIESEL
Máy Bơm Trục Ngang CN
Máy Bơm Điện PCCC