MÁY BƠM LƯU LƯỢNG SZ CHỐNG NGẬP LỤT-THỦY LỢI

MÁY BƠM LƯU LƯỢNG SZ CHỐNG NGẬP LỤT-THỦY LỢI

Đặc điểm

Q = 180 -> 1200 m3/h

H = 1-> 14 m

Ứng dụng

+ Cấp thoát nước

+ Chống ngập lụt

+ Xây dựng

+ Thủy lợi

+ Tưới nước

+ Nông nghiệp

+ Trạm bơm

Xem sản phẩm chi tiết

http://www.youtube.com/watch?v=7vjBS_bAuMM

Thông số Kỹ Thuật chi TiếtSản phẩm khác:
MÁY BƠM ĐA TẦNG CÁNH 4P
MÁY BƠM NƯỚC ĐẦU RỜI KL 4P
MÁY BƠM LƯU LƯỢNG SZ CHỐNG NGẬP LỤT-THỦY LỢI
MÁY BƠM PCCC DIESEL
Máy Bơm Trục Ngang CN
Máy Bơm Điện PCCC